Home

Gemeenten, (zorg)organisaties en partners staan met de hervorming van het sociaal domein voor grote uitdagingen. De uitbreiding van de Wmo, de nieuwe Jeugdwet, de Participatiewet en Passend Onderwijs zorgen voor nieuwe taken en een nieuwe werkwijze gericht op participatie en ondernemerschap. Dudenrode Consultancy ondersteunt overheden en organisaties in het sociaal domein bij de uitvoering van deze taken.

• Wij formuleren een heldere visie en strategie voor uw organisatie.
• Wij managen implementatie- en verandertrajecten.
• Wij leiden medewerkers op tot professionals die de touwtjes in het werkveld stevig in handen hebben.
• Wij coachen bij de uitvoering van nieuwe verantwoordelijkheden en een succesvolle transformatie naar een kwalitatief goed en sociaal zorgklimaat.

 

interim- en projectmanagement | implementatiemanagement | procesmanagement  | verandermanagement in de zorg