Home

Gemeenten en zorgorganisaties zoeken hun weg in de hervorming van het sociaal domein en staan daarin voor grote uitdagingen. De uitbreiding van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet zorgen voor een nieuwe werkwijze, gericht op participatie en ondernemerschap. Dudenrode Consultancy ondersteunt overheden en organisaties in het sociaal domein bij deze zoektocht, innoveert en helpt bij uitvoeren van deze taken.

• Wij doen interactief onderzoek ten behoeve van het ontwikkelen van nieuw beleid.

• Wij formuleren een heldere visie, nieuw beleid en de aangepaste strategie voor uw organisatie

• Wij managen de implementatie- en verandertrajecten.

• Wij leiden medewerkers op tot professionals die de touwtjes stevig in handen hebben.

• Wij coachen bij de uitvoering van nieuwe verantwoordelijkheden en een succesvolle transformatie naar een kwalitatief goed- en sociaal zorgklimaat.

interim- en projectmanagement | implementatiemanagement | procesmanagement  | verandermanagement in de zorg