Portfolio

Portfolio

 

Dudenrode Consultancy adviseert, ondersteunt en regelt.

In opdracht van gemeente Onderbanken
Naast de vervanging van de beleidsmedewerker Welzijn/Wmo heeft Dudenrode Consultancy een bijdrage geleverd aan het beleidsplan WMO 2015 en de verordening, inkoop en aanbesteding van zorg voor 2015. Daarnaast hebben wij meegewerkt aan:

  • het strategisch transformatieplan voor het sociaal domein in Onderbanken

  • de implementatie van de Participatiewet en ontwikkeling van een Werkbedrijf

  • de implementatie van een nieuwe toegang tot zorg en ondersteuning via de zelfredaamheidscoach©

  • ondersteuning en bedrijfsvoering verandertraject i.h.k.v.borgen privacy


In opdracht van gemeente Weert
Als projectleider ‘Het wordt druk in de wijk’ heeft Dudenrode meegewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van het sociaal wijkteam in verschillende wijken.

In opdracht van Meandergroep Zuid-Limburg
Als Projectmanager voor de raad van bestuur van Meander was Dudenrode o.m. verantwoordelijk voor de herstructurering en verbetering van de bedrijfsvoering in het thuiszorgrayon Brunssum-Onderbanken, de invoering en implementatie van procesmanagement en het aansturen van de Meander Academie.

 

interim- en projectmanagement | implementatiemanagement | procesmanagement  | verandermanagement in de zorg